Grøn Energi

Lokalt, naturligvis…

Blåbjerg Biogas kort fortalt

Placeringen af Blåbjerg Biogas, ved siden af Nr. Nebel Fjernvarme giver optimale betingelser for at udnytte biogassen til el- og varmeproduktion. Ud over SeaWest badeland og Nymindegablejren, nyder omkring 650 husstande i Nr. Nebel godt af den lokalt producerede og miljøvenlige el og varme. Samtidig med at der produceres stabil vedvarende energi, løser anlægget også et lokalt affaldsproblem. På en miljøvenlig måde behandles blandt andet husdyrgødning fra lokale landmænd, fiskeolie, spildprodukter fra mejerier og fra frugtplantager.

Lokalt forankret

Med en optimal placeringer i et af Danmarks mest dyreintensive områder, udemærker anlægget sig ved at have meget kort afstand til leverandører af biomasse.

Et af Danmarks ældste anlæg

Anlægget blevet taget i drift i 1996, men er over en årrække blevet moderniseret og udvidet så det i dag fremstår, som et effektivt og tidssvarende anlæg.

Forskning og inovation i rivende udvikling

Der forskes og udvikles fortsat på optimering af de mekaniske, kemiske og biologiske processer, som producere biogas. Blåbjerg Biogas råder over eget laboratorie, som løbende analysere modtaget biomasse for blandt andet metanpotentiale, flygtige fedtsyrer og tørstofindhold. Laboratoriet løser desuden analyseopgaver for eksterne kunder.


Biogas er en central brik af fremtidens energiforsyning

Når husdyrgødning bruges til biogas, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter.

Der er et politisk ønske om

at mest muligt husdyrgødning fra Dansk landbrug bliver udnyttet til biogas produktion